صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > هیاتهای تجاری و بازاریابی > اعزام و پذیرش هیات تجاری 1399 
 

 

 تقویم و برنامه اعزام هیاتهای تجاری و بازاریابی

تقویم و برنامه اعزام هیات های تجاری و بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران در سه ماهه چهارم1399  (دی-بهمن-اسفند)
تقویم و برنامه اعزام هیات های تجاری و بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران در سه ماهه سوم1399 (مهر-آبان-آذر)
تقویم و برنامه اعزام هیات های تجاری و بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران در سه ماهه دوم 1399 (تیر-مرداد-شهریور)

  *اخذ تاییدیه لازم جهت برگزاری هرگونه رویداد تجاری الزامیست*                                                                                       

                     * فراخوان انتخاب مجری اعزام هیات های تجاری و بازاریابی *                                                                                                                 

*اطلاعیه مهم اعزام هیات های تجاری*                                                            

مشخصات تماس : گروه برنامه ریزی و نظارت بر رویدادهای تجاری      تلفن: 22664077            نمابر: 22662543