صفحه اصلی > موافقت نامه ها 

 

موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد دو جانبه جمهوری اسلامی ایران

 

 

موافقتنامه تجارت ترجيحي بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

فهرست كالاهاي پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي اخذ ترجيحات تعرفه اي از بوسني وهرزگوين

فهرست كالاهاي پيشنهادي طرف بوسنيايي جهت اخذ تعرفه ترجيحي از جمهوري اسلامي ايران

قواعد مبداء حاكم بر امتيازات تجاري رد و بدل شده بـين جمهـوري اسـلامي ايران و بوسني و هرزگوين

نمونه هاي فرم  گواهي مبدأ

Preferential Trade Agreement between the Islamic Republic of Iran and Bosnia and Herzegovina

List of goods of Bosnia and Herzegovina for taking tariff preferences from the Islamic Republic of Iran

List of goods of Islamic Republic of Iran for taking tariff preferences from Bosnia and Herzegovina

Rules of Origin as applicable to trade concessions exchanged between the Islamic Republic of Iran and Bosnia and Herzegovina
SPECIMENS OF CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A

 

موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن

ترجيحات تعرفه‌اي اعطاشده توسط جمهوري اسلامي پاكستان به جمهوري اسلامي ايران تحت موافقتنامه تجارت ترجيحي
ترجیحات تعرفهای اعطاء شده توسط جمهوری اسلامی ایران به جمهوری اسلامی پاکستان تحت موافقتنامه‌  تجارت ترجیحی

Tariff Preferences Granted by Pakistan to Iran

Tariff Preferences Granted by Iran to Pakistan under the PTA

Protocol Amending certain Articles of the Preferential Trade Agreement between the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan

Preferential Trade Agreement between The Islamic Republic of Pakistan and The Islamic Republic of Iran

Memorandum on the Verification Procedures for the Certificate of Origin of the Preferential trade Agreement

Agreed Rules of Origin for PTA Between Pakistan and Iran

Certificate Of Origin

 

موافقت نامه تجارت ترجيحي بين ج.ا.ايران و تركيه
فهرست ترجيحات اعطايي جمهوري تركيه به ج.ا.ايران
فهرست ترجيحات اعطايي ج.ا.ايران به جمهوري تركيه

Preferential Trade Agreement Between Turkey and Iran

 

موافقتنامه تجارت ترجيحي بین ج.ا.ايران و جمهوري تونس

فهرست تعرفه‌هاي ترجيحي اعطاشده توسط جمهوري اسلامي ايران به جمهوري تونس
فهرست تعرفه‌هاي ترجيحي اعطاشده توسط جمهوري تونس به ج.ا.ايران

 قواعد مبداء مورد توافق براي موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس

Preferential Trade Agreement between the Islamic Republic of Iran and Republic of Tunisia

List of the Tariff Preferences granted by the Islamic Republic of Iran

List of the Tariff Preferences granted by the Republic of Tunisia

RULES OF ORIGIN FOR PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND REPUBLIC OF TUNISIA

 

موافقتنامه تجارت آزاد ميان جمهوري اسلامي ايران  وجمهوري عربي سوريه

شيوه كاهش تعرفه ها و فهرست معافيت از كاهش ها براي جمهوري عربي سوريه

شيوه كاهش تعرفه ها و فهرست معافيت از كاهش ها براي جمهوري اسلامي ايران

قواعد مبداء مورد توافق براي موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE Government of the ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE Government of the SYRIAN ARAB REPUBLIC

MODALITY OF TARIFF REDUCTION AND LIST OF EXEMPTIONS FROM REDUCTION FOR SYRIAN ARAB REPUBLIC

MODALITY OF TARIFF REDUCTION AND  LIST OF EXEMPTIONS FROM REDUCTION FOR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Rules of Origin for FAT between The Islamic Republic of Iran and the Syrian Arab Republic

 

موافقت نامه بازرگاني بين ج.ا.ايران و جمهوري باكو

فهرست ترجیحات اعطایی جمهوري اسلامي ايران به جمهوری کوبا

فهرست ترجیحات اعطایی جمهوری کوبا به جمهوري اسلامي ايران