صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور افغانستان

نام و نام خانوادگی : محمدمهدی جوانمرد قصاب
تلفن : 0093202310919-0096202310920-واتساپ09213806580
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 0093787558707-0093796243858
آدرس:

<#f:20/>

رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: Afghanistan@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:

http://afghanistan.tpo.ir/

روزهای کاری: <#f:1946/>
ساعت کاری : <#f:1947/>

<#f:22/>