صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ارمنستان

نام و نام خانوادگی : محسن رحیمی
تلفن : 0037410280457
نمابر: 0037410230052
تلفن همراه: 0037499888353
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO.1.Budaghian st.komitas AVE. Yerevan Armenia

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: Armenia@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:

http://armenia.tpo.ir

روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : از ساعت 9 الی 17

<#f:22/>